cheerier مدیریت گلخانه کشاورزی اصفهان

cheerier: مدیریت گلخانه کشاورزی اصفهان توزیع کارت زرد گلخانه داران فعال نجف آباد

گت بلاگز یزد به هیچ عنوان نمی توانم این مطلب را که مردم یزد افسرده ترین مردم کشور هستند را بپذیرم

انسانی که در همه ابعاد زندگی خود رشد کرده و صاحب کمال و رشد شایسته شده است است مورد نظر اسلام هست.

به هیچ عنوان نمی توانم این مطلب را که مردم یزد افسرده ترین مردم کشور هستند را بپذیرم

به گزارش خبرنگار گروه استان های گروه تحریریه سایت جوان از یزد؛ به عنوان یک یزدی که بیش از دو دهه در یزد نبوده و در استان ها و شهرهای متفاوت زندگی کرده ام به هیچ عنوان نمی توانم این مطلب را که مردم یزد افسرده ترین مردم کشور هستند بپذیرم و آن را در نسبت مستقیم با برگزاری مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام بدانم .

انسان مورد نظر اسلام انسانی است که در همه ابعاد وجودی خود دارای تعالی و بالندگی باشد و کمال و سعادت مورد نظر اسلام،کمالی همه جانبه در تمام ابعاد زندگی بشر است ؛رشد تک بعدی ، یکجانبه و کاریکاتوری هیچ گاه مورد تایید اندیشه ی دینی اسلام نیست.

عبارات مهم : اسلام

انسان با سواد ولی بد اخلاق، مورد تایید نیست ؛ همان گونه که انسانی که متخلق است ولی کج فهم یا کم فهم است ، آدمی که ثروتمند است ولی از معنویت و اخلاق دور هست، همه این انسان ها مورد تایید نیستند ،انسانی که در همه ابعاد زندگی خود رشد کرده و صاحب کمال و رشد شایسته شده است است مورد نظر اسلام است؛
گو اینکه نگاه به دنیا با فراموش کردن آخرت و یا تمرکز بر آخرت با از یاد بردن دنیا نیز مورد تایید اسلام نیست ؛آن گونه که در کتاب شریف کیمیای سعادت آمده است که همه شاخصه ها و غرایز انسان یک حالت افراط و زیاده روی و یک حالت تفریط و کوتاهی دارد؛ ولی آنچه که در این میان کمال است ،تعادل بین همه شاخصه ها و پرداختن به همه غرایز در جهت کمال و رشد انسان است.
دوم :آموزه های دین عزیز اسلام بر خوش حالی و نشاط تاکید بسیار دارد، چه اینکه نشاط عامل رشد و حرکت و خوابیدن جهت پیشرفت و تعالی خواهد بود، چه جهت یک فرد و چه در بعد اجتماعی ،برای یک جامعه. شاد بودن، شاد زیستن و نشان دادن خوش حالی و نشاط خود در جامعه به عنوان یک نشانه در واکنش‌ها مومنانه انسان مورد نظر و مورد تایید دین ذکر شده است است.
پیامبر اسلام و خاندان پاک مطهرش که درود و سلام خدا بر ایشان باد همواره با رویی خوش و سینه ای گشاده و تبسمی بر لب در میان مردم بودند،نه ترشرو و تنگ آغوش و اخمو .حضرت علی علیه السلام در روایتی می فرمایند مومن کسی است که خوش حالی اش در صورت اش نمایان و آشکار است و اندوه اش ،در قلبش پنهان از دیگران ، آنگونه که حافظ می فرماید
با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام و ابن سینا در نمط نهم کتاب شریف اشارات می فرماید العارف هش بش بسام ، انسان سالک الی الله و انسان مومن در مسیر رسیدن به خدا، خوشرو و خوش گو و متبسم است.
سوم :نشاط و خوش حالی مراتبی دارد و هر مرتبه دارای اسباب و علل خاصی است مرتبه احساسی و حسی ، مرتبه روانی و خیالی و مرتبه روحانی و عقلی ؛که اسباب خوش حالی و نشاط در هر مرتبه با نشاط و خوش حالی در آن مرتبه نسبت دارد، و هرچه از مرتبه حس فراتر رفته به مرتبه ی روان و روح نزدیک شویم خوش حالی و نشاط ، عمیق تر، جدی تر ،تاثیر گذار تر و ماندگارتر در روح و روان انسان است.
علت خوش حالی و نشاط حسی مشخص است تصویری ،کلامی یا صدایی که موجب انبساط خاطر می شود ؛اما در مورد نشاط و خوش حالی معنوی و روانی و عقلانی هر آنچه که جهت عبادت باشد و جزئی از مناسک دینی باشد می تواند عاملی جهت خوش حالی و نشاط باشد.
چه اینکه آن عامل، حرکتی بدنی و جوارحی باشد یا تغیری باطنی و جوانحی؛آنگاه که این حرکت یا تغیر در جهت دستور خداوند و جهت نزدیکی به خداوند باشد و به بیان دیگر عبادت باشد عاملی خواهد بود جهت انبساط خاطر و نشاط متعالی و معنوی انسان ،چه سطح ظاهری و قشری آن هم سرور باشد یا غیر آن ، تفاوتی نمی کند.
حتی عزاداری اگر با اندیشه عبادت و جهت تقرب به خداوند و کمال و تعالی روح انسانی باشد نه تنها انسان را دچار گرفتگی خلق و قبض در خاطر نمی کند بلکه عاملی خواهد بود جهت نشاط معنوی و بسط خاطر انسان در بعد روحانی و معنوی و این همان حزن سبز خواهد بود ،حزنی که به ظاهر اندوه است ولی انسان را به حرکت در می آورد، رشد می بخشد و تعالی می دهد، در هر لحظه و هر آن ،شاد و دست افشان و به گفته جناب مولانا روز به روز نو می شود دنیا و ما .و این سطح از نشاط و انبساط اگرچه در تظاهر و نمایش بانشاط حسی و احساسی تفاوت بسیار دارد ولی بسیار مانا ، تاثیرگذار، کمال بخش و حرکت آفرین در جهت رشد و تعالی و بالندگی انسان خواهد بود.
چهارم:آنگونه که از جناب آقای دکتر منتظری ریاست جهاد دانشگاهی کشور نقل شده است است آن نظرسنجی که در مورد خوش حالی و نشاط در کشور انجام شده است و یزد را به عنوان افسرده ترین شهر کشور معرفی کرده مبنایی دیگر و ساز و کاری دگر و نتیجه ای غیر از آن چیزی دارد که طرح شده است و مورد بحث قرار میگیرد. من به این بحث کاری ندارم ،به مواضع مخالف و موافق هم کاری ندارم.
آن یک پژوهشی است که با ساز و کار خودش باید سنجیده شده است و درستی ، پایایی ،مانایی و روایی آن با اصول علمی محک بخورد؛ ولی من به عنوان یک یزدی که بیش از دو دهه در یزد نبوده و در استان ها و شهرهای متفاوت زندگی کرده ام اکثر نقاط کشور عزیزمان ایران را و مردمان شریفش را تجربه کرده ام به هیچ عنوان نمی توانم این مطلب را که مردم یزد افسرده ترین مردم کشور هستند بپذیرم و آن را در نسبت مستقیم با برگزاری مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام بدانم.
طنازی در بیان، شوخ طبعی همیشگی و سرزندگی جزء شاخصه های مردم یزد بوده و هست
و البته این طنز و شوخی و سرزندگی لازمه کار و تلاش و تلاش می باشد.
مردم یزد مردم قنات و قنوت و قناعت، مردم کار و کاریزند ؛قنات یعنی کار و تلاش و تلاش و جدیت جهت پیشرفت و آبادانی و زندگی و سرزندگی و آیا می توانند مردمی به چنین عنوان و نمادی شهره شده است باشند و خود افسرده باشند ؟خشت خشت این شهر عزیز به دست مردمانی قرار داده شده است که درسینه شور زندگی و در نگاه علاقه بندگی داشتند.
گذشته ، امروز و فردای مردمان اندیشمند و نجیب ، پرکار و سربه زیر ، شریف و سرافراز یزد را که هرجا باشند و در هر نقطه ای از این دنیا ،مبدا کار و تلاش و منشا زندگی و آبادانی خواهند بود امانتی در دست همه ما است که امروز هستیم و میتوانیم ، آن را قربانی چالش ها و خواست های زندگی روزانه نکنیم.
انتهای خبر/ ی

واژه های کلیدی: اسلام | زندگی | افسرده | سرزندگی | نظر اسلام | امام حسین علیه السلام | استان یزد | افسرده یاسرزنده

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog